Grafické znázornenie procesu

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Radovana KAZDU, Petra KREMSKÉHO, Anny ZEMANOVEJ a Jarmily HALGAŠOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

⇓
⇓
⇓
⇓
⇓
⇓
⇓

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 16. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 384 zo dňa 3. 11. 2020.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 20. 11. 2020.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 23. 11. 2020.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us160384 (Uznesenie (1. čítanie)) Us160384 (18 KB)

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT