Grafické znázornenie procesu

Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Anny ZEMANOVEJ a Jany CIGÁNIKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

⇓

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT