Grafické znázornenie procesu

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petry KRIŠTÚFKOVEJ, Borisa KOLLÁRA a Ľudovíta GOGU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

⇓
⇓

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 11. 10. 2019..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 14. 10. 2019.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1740 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1740 (17 KB)

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT