Grafické znázornenie procesu

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tibora JANČULU a Magdalény KUCIAŇOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

⇓
⇓
⇓
⇓
⇓
⇓
⇓

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 51. schôdzi NR SR dňa 18. 10. 2019.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

17. 10. 2019 15:39 Smolíková, Eva Detail návrhu 7 1630 Eva Smolíková II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1630 Eva Smolíková II (74 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT