Grafické znázornenie procesu

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

⇓
⇓
⇓
⇓
⇓
⇓

III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 51. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2188 zo dňa 23. 10. 2019

Výsledok štádia procesu: NZ nebol schválený.Priložené dokumenty:

Us512188 (Uznesenie (3. čítanie)) Us512188 (23 KB)

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT