Grafické znázornenie procesu

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

⇓
⇓
⇓
⇓
⇓
⇓

Podateľňa

Novela zákona, parlamentná tlač 1565
Dátum doručenia: 30. 7. 2019
Navrhovateľ: poslanci NR SR (V. Baláž, T. Bernaťák, K. Farkašovský, A. Hrnko, M. Kuciaňová, P. Pamula, J. Paška, E. Smolíková, J. Soboňa)

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT