Grafické znázornenie procesu

Informácia o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v I. polroku 2019 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v II. polroku 2019


Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT