Grafické znázornenie procesu

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov

⇓
⇓
⇓
⇓
⇓
⇓
⇓

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 46. schôdzi NR SR dňa 27. 6. 2019.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

27. 06. 2019 10:29 Klus, Martin Detail návrhu 7 1559 Martin Klus II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1559 Martin Klus II (105 KB)
27. 06. 2019 10:07 Pčolinský, Peter Detail návrhu 7 1559 Peter Pčolinský II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1559 Peter Pčolinský II (128 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT