Grafické znázornenie procesu

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy SMOLÍKOVEJ, Ľubomíra PETRÁKA a Pétera VÖRÖSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

⇓
⇓
⇓
⇓
⇓
⇓
⇓

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 46. schôdzi NR SR dňa 27. 6. 2019.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

25. 06. 2019 Petrák, Ľubomír Detail návrhu 7 1468 Ľubomír Petrák II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1468 Ľubomír Petrák II (368 KB)
26. 06. 2019 09:02 Smolíková, Eva Detail návrhu 7 1468 Eva Smolíková II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1468 Eva Smolíková II (89 KB)
26. 06. 2019 09:08 Vašečka, Richard Detail návrhu 7 1468 Richard Vašečka II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1468 Richard Vašečka II (116 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT