Grafické znázornenie procesu

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

⇓
⇓

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 43. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1703 zo dňa 2. 4. 2019.


Výsledok štádia procesu: NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona.


Priložené dokumenty:

Us431703 (Uznesenie (1. čítanie)) Us431703 (22 KB)

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT