Grafické znázornenie procesu

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Antona HRNKA, Jaroslava PAŠKU, Štefana ZELNÍKA, Magdalény KUClAŇOVEJ a Juraja SOBOŇU na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení neskorších predpisov

⇓
⇓
⇓
⇓
⇓
⇓
⇓

Podateľňa

Novela zákona, parlamentná tlač 1378
Dátum doručenia: 8. 3. 2019
Navrhovateľ: poslanci NR SR (A. Hrnko, M. Kuciaňová, J. Paška, J. Soboňa, Š. Zelník)

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT