Grafické znázornenie procesu

Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tibora JANČULU na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (Navrhovateľ vzal listom z 23. augusta 2019 svoj návrh zákona späť.)

⇓

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT