Grafické znázornenie procesu

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa MIHÁLA a Martina POLIAČIKA na vydanie zákona, ktorým sa zrušuje zákon č. 385/2018 Z. z. o osobitnom odvode obchodných reťazcov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (Uznesením zo 4. 4. 2019 č. 1744 bol schválený obdobný zákon - ČPT 1412)

⇓

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT