Grafické znázornenie procesu

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o poskytnutí pomoci v poľnohospodárskej prvovýrobe

⇓
⇓
⇓
⇓
⇓
⇓
⇓

Redakcia

Zákon bol 8. 2. 2019 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (25. 2. 2019), číslo 43/2019.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT