Grafické znázornenie procesu

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

⇓
⇓
⇓
⇓
⇓
⇓
⇓

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 34. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1347 zo dňa 18. 9. 2018.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 18. 10. 2018.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 19. 10. 2018.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us341347 (Uznesenie (1. čítanie)) Us341347 (22 KB)

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT