Grafické znázornenie procesu

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava BEBLAVÉHO, Viery DUBAČOVEJ a Kataríny MACHÁČKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

⇓
⇓

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 33. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1277 zo dňa 20. 6. 2018.


Výsledok štádia procesu: NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona.


Priložené dokumenty:

Us331277 (Uznesenie (1. čítanie)) Us331277 (22 KB)

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT