Grafické znázornenie procesu

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana LAURENČÍKA, Ondreja DOSTÁLA, Petra OSUSKÉHO a Martina POLlAČIKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve

⇓
⇓

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 7. 9. 2018..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 10. 9. 2018.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1058 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1058 (13 KB)

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT