Grafické znázornenie procesu

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra PČOLINSKÉHO, Borisa KOLLÁRA, Milana KRAJNIAKA a Adriany PČOLlNSKEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

⇓
⇓

Podateľňa

Novela zákona, parlamentná tlač 828
Dátum doručenia: 12. 1. 2018
Navrhovateľ: poslanci NR SR (B. Kollár, M. Krajniak, A. Pčolinská, P. Pčolinský)

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT