Grafické znázornenie procesu

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra KRESÁKA a Petra ŠTARCHOŇA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (Navrhovatelia vzali listom z 12. marca 2018 svoj návrh zákona späť.)

⇓

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT