Grafické znázornenie procesu

Zákon zo 14. septembra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 - 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky

⇓
⇓
⇓
⇓
⇓
⇓

Redakcia

Zákon bol 24. 10. 2017 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (27. 10. 2017), číslo 260/2017.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT