Grafické znázornenie procesu

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

⇓
⇓

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 19. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 796 zo dňa 11. 9. 2017.


Výsledok štádia procesu: NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona.


Priložené dokumenty:

Us190796 (Uznesenie (1. čítanie)) Us190796 (21 KB)

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT