Grafické znázornenie procesu

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Navrhovatelia vzali listom zo 17. januára 2018 svoj návrh zákona späť.)

⇓
⇓
⇓

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 17. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 629 zo dňa 16. 5. 2017.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 15. 6. 2017.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 16. 6. 2017.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us170629 (Uznesenie (1. čítanie)) Us170629 (19 KB)

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT