Grafické znázornenie procesu

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy SMOLÍKOVEJ, Jaroslava PAŠKU, Magdalény KUClAŇOVEJ a Tibora BERNAŤÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

⇓
⇓
⇓
⇓
⇓
⇓
⇓

Redakcia

Zákon bol 26. 6. 2017 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (6. 7. 2017), číslo 179/2017.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT