Grafické znázornenie procesu

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy SMOLÍKOVEJ, Jaroslava PAŠKU, Magdalény KUClAŇOVEJ a Tibora BERNAŤÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

⇓
⇓
⇓
⇓
⇓
⇓
⇓

Podateľňa

Novela zákona, parlamentná tlač 514
Dátum doručenia: 20. 4. 2017
Navrhovateľ: poslanci NR SR (T. Bernaťák, M. Kuciaňová, J. Paška, E. Smolíková)

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT