Grafické znázornenie procesu

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Branislava GRÖHLlNGA, Eugena JURZYCU a Martina POLlAČIKA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

⇓
⇓

Podateľňa

Novela zákona, parlamentná tlač 471
Dátum doručenia: 3. 3. 2017
Navrhovateľ: poslanci NR SR (B. Gröhling, E. Jurzyca, M. Poliačik)

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT