Grafické znázornenie procesu

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

⇓
⇓

Podateľňa

Novela zákona, parlamentná tlač 461
Dátum doručenia: 3. 3. 2017
Navrhovateľ: poslanci NR SR (O. Dostál, V. Dubačová, M. Klus, P. Osuský, M. Poliačik, Z. Zimenová)

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT