Grafické znázornenie procesu

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii (Navrhovatelia vzali listom z 13. júna 2017 svoj návrh zákona späť.)

⇓
⇓
⇓
⇓
⇓

Rokovanie výborov

17. 1. 2017, Ústavnoprávny výbor NR SR

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT