Grafické znázornenie procesu

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava BEBLAVÉHO, Kataríny MACHÁČKOVEJ a Simony PETRÍK na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

⇓
⇓

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 9. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 238 zo dňa 22. 9. 2016.


Výsledok štádia procesu: NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona.


Priložené dokumenty:

Us090238 (Uznesenie (1. čítanie)) Us090238 (21 KB)

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT