Grafické znázornenie procesu

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Eugena JURZYCU, Miroslava BEBLAVÉHO, Martina POLlAČIKA a Branislava GRÖHLlNGA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

⇓
⇓

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 9. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 221 zo dňa 21. 9. 2016.


Výsledok štádia procesu: NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona.


Priložené dokumenty:

Us090221 (Uznesenie (1. čítanie)) Us090221 (21 KB)

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT