Grafické znázornenie procesu

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra OSUSKÉHO, Ondreja DOSTÁLA, Lucie ĎURIŠ NICHOLSONOVEJ, Martina POLlAČIKA a Martina KLUSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

⇓
⇓
⇓
⇓
⇓
⇓
⇓

Redakcia

Zákon bol 14. 9. 2016 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (27. 9. 2016), číslo 254/2016.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT