Grafické znázornenie procesu

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra OSUSKÉHO, Ondreja DOSTÁLA, Lucie ĎURIŠ NICHOLSONOVEJ, Martina POLlAČIKA a Martina KLUSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

⇓
⇓
⇓
⇓
⇓
⇓
⇓

Podateľňa

Novela zákona, parlamentná tlač 143
Dátum doručenia: 27. 5. 2016
Navrhovateľ: poslanci NR SR (O. Dostál, M. Klus, L. Ďuriš Nicholsonová, P. Osuský, M. Poliačik)

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT