Grafické znázornenie procesu

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Borisa KOLLÁRA, Milana KRAJNIAKA, Petra PČOLINSKÉHO, Adriany PČOLlNSKEJ a Petry KRIŠTÚFKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

⇓
⇓

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 6. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 136 zo dňa 21. 6. 2016.


Výsledok štádia procesu: NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona.


Priložené dokumenty:

Us060136 (Uznesenie (1. čítanie)) Us060136 (21 KB)

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT