Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 78
Dátum doručenia: 30. 11. 2023
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie ihneď..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie ihneď.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 85 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 85 (18 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 6. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 51 zo dňa 7. 12. 2023.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie ihneď.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie ihneď.

NZ bude prerokovaný v skrátenom legislatívnom konaní, uznesenie číslo 39 zo dňa 6. 12. 2023.

Výsledok štádia procesu: Zápis uznesenia / návrhu uznesenia výborov.


Priložené dokumenty:

Us060051 (Uznesenie (1. čítanie)) Us060051 (19 KB)

Rokovanie výborov

7. 12. 2023, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
7. 12. 2023, Ústavnoprávny výbor NR SR
7. 12. 2023, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport


Rokovanie gestorského výboru

7. 12. 2023, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 6. schôdzi NR SR dňa 8. 12. 2023.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 6. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 70 zo dňa 8. 12. 2023

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 21. 12. 2023 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (23. 12. 2023), číslo 506/2023.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT