Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Redakcia (NZ postúpil do redakcie)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 977
Dátum doručenia: 8. 4. 2022
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo zdravotníctva SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre sociálne veci a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 10. 6. 2022..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 13. 6. 2022.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1017 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1017 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 65. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1421 zo dňa 4. 5. 2022.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre sociálne veci a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 10. 6. 2022.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 13. 6. 2022.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us651421 (Uznesenie (1. čítanie)) Us651421 (19 KB)

Rokovanie výborov

9. 6. 2022, Ústavnoprávny výbor NR SR
14. 6. 2022, Výbor NR SR pre sociálne veci
28. 6. 2022, Výbor NR SR pre zdravotníctvo


Rokovanie gestorského výboru

13. 6. 2022, Výbor NR SR pre zdravotníctvo

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 66. schôdzi NR SR dňa 29. 6. 2022.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

28. 06. 2022 18:31 Žitňanská, Jana Detail návrhu 8 0977 Jana Žitňanská II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0977 Jana Žitňanská II (70 KB)
28. 06. 2022 18:37 Krajčí, Marek Detail návrhu 8 0977 Marek Krajčí II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0977 Marek Krajčí II (90 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 66. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1559 zo dňa 29. 6. 2022

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT