Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 310/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 724
Dátum doručenia: 1. 10. 2021
Navrhovateľ: poslanci NR SR (M. Kollár, J. Hlinka, J. Žitňanská, L. Drábiková, V. Ledecký, P. Krištúfková)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 19. 11. 2021..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 22. 11. 2021.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 754 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 754 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 48. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1074 zo dňa 10. 11. 2021.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 19. 11. 2021.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 22. 11. 2021.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us481074 (Uznesenie (1. čítanie)) Us481074 (19 KB)

Rokovanie výborov

18. 11. 2021, Ústavnoprávny výbor NR SR
22. 11. 2021, Výbor NR SR pre sociálne veci


Rokovanie gestorského výboru

23. 11. 2021, Výbor NR SR pre sociálne veci

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 51. schôdzi NR SR dňa 25. 11. 2021.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 51. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1109 zo dňa 25. 11. 2021

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 7. 12. 2021 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (17. 12. 2021), číslo 489/2021.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT