Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša ŠUDÍKA, Jaromíra ŠÍBLA, Vojtecha TÓTHA a Jozefa PROČKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 282
Dátum doručenia: 1. 10. 2020
Navrhovateľ: poslanci NR SR (J. Pročko, J. Šíbl, T. Šudík, V. Tóth)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 20. 11. 2020..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 23. 11. 2020.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 280 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 280 (16 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 18. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 445 zo dňa 25. 11. 2020.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 22. 1. 2021.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 25. 1. 2021.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us180445 (Uznesenie (1. čítanie)) Us180445 (17 KB)

Rokovanie výborov

25. 1. 2021, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
21. 1. 2021, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

26. 1. 2021, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 23. schôdzi NR SR dňa 28. 1. 2021.

Stanovisko vlády k návrhu zákona je súhlasné.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

27. 01. 2021 Karahuta, Jaroslav Detail návrhu 8 0282 Jaroslav Karahuta II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0282 Jaroslav Karahuta II (108 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 23. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 550 zo dňa 28. 1. 2021

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 8. 2. 2021 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (16. 2. 2021), číslo 65/2021.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT