Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 1654
Dátum doručenia: 14. 4. 2023
Navrhovateľ: poslanci NR SR (J. Bittó Cigániková, M. Brisudová, P. Cmorej, T. Lehotský, P. Liba, A. Mierna, J. Oravec, T. Šudík, V. Tóth, M. Viskupič, J. Halgašová)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 9. 6. 2023..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 12. 6. 2023.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1717 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1717 (20 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 90. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2263 zo dňa 16. 5. 2023.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 9. 6. 2023.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 12. 6. 2023.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us902263 (Uznesenie (1. čítanie)) Us902263 (19 KB)

Rokovanie výborov

6. 6. 2023, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
8. 6. 2023, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

13. 6. 2023, Výbor NR SR pre financie a rozpočet

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 94. schôdzi NR SR dňa 28. 6. 2023.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

23. 06. 2023 12:25 Cmorej, Peter Detail návrhu 8 1654 Peter Cmorej II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1654 Peter Cmorej II (164 KB)
23. 06. 2023 12:28 Žitňanská, Jana Detail návrhu 8 1654 Jana Žitňanská II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1654 Jana Žitňanská II (79 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 94. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2427 zo dňa 28. 6. 2023

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 14. 7. 2023 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (1. 8. 2023), číslo 315/2023.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT