Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: II. čítanie (NZ postúpil do II. čítania)

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a doplňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1632
Dátum doručenia: 14. 4. 2023
Navrhovateľ: poslanci NR SR (L. Kyselica, K. Kučera, M. Kuriak, J. Majorová Garstková, M. Potocký, M. Šefčík, M. Šofranko, M. Vetrák)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 9. 6. 2023..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 12. 6. 2023.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1695 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1695 (20 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 94. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2334 zo dňa 15. 6. 2023.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 15. 7. 2023.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 17. 7. 2023.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us942334 (Uznesenie (1. čítanie)) Us942334 (19 KB)

Rokovanie výborov

19. 6. 2023, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
19. 7. 2023, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
26. 6. 2023, Ústavnoprávny výbor NR SR
27. 6. 2023, Výbor NR SR pre kultúru a médiá


Rokovanie gestorského výboru

17. 7. 2023, Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT