Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Stanovisko k NZ (Pripravená informácia k NZ)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Juraja ŠELlGU, Milana VETRÁKA, Gábora GRENDELA, Jany ŽITŇANSKEJ a Miroslava KOLLÁRA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1604
Dátum doručenia: 14. 4. 2023
Navrhovateľ: poslanci NR SR (G. Grendel, M. Kollár, J. Šeliga, M. Vetrák, J. Žitňanská)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 9. 6. 2023..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 12. 6. 2023.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1669 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1669 (19 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 90. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2277 zo dňa 18. 5. 2023.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 9. 6. 2023.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 12. 6. 2023.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us902277 (Uznesenie (1. čítanie)) Us902277 (19 KB)

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT