Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Stanovisko k NZ (Pripravená informácia k NZ)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1552
Dátum doručenia: 14. 4. 2023
Navrhovateľ: vláda (Štatistický úrad SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 9. 6. 2023..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 12. 6. 2023.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1623 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1623 (18 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 90. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2243 zo dňa 10. 5. 2023.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 9. 6. 2023.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 12. 6. 2023.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us902243 (Uznesenie (1. čítanie)) Us902243 (19 KB)

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT