Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Redakcia (NZ postúpil do redakcie)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1461
Dátum doručenia: 24. 2. 2023
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo spravodlivosti SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 28. 4. 2023..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 28. 4. 2023.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1534 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1534 (18 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 88. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2057 zo dňa 15. 3. 2023.

NR SR uznesením rozhodla o výbore Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 28. 4. 2023.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 28. 4. 2023.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us882057 (Uznesenie (1. čítanie)) Us882057 (18 KB)

Rokovanie výborov

27. 4. 2023, Ústavnoprávny výbor NR SR

Rokovanie gestorského výboru

2. 5. 2023, Ústavnoprávny výbor NR SR

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 90. schôdzi NR SR dňa 3. 5. 2023.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

03. 05. 2023 16:03 Kyselica, Lukáš Detail návrhu 8 1461 Lukáš Kyselica II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1461 Lukáš Kyselica II (77 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 90. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2204 zo dňa 3. 5. 2023

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT