Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 944
Dátum doručenia: 23.4.2018
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo financií SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 11.6.2018..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 12.6.2018.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 995 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 995 (14 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 31. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1165 zo dňa 16.5.2018.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 15.6.2018.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 18.6.2018.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us311165 (Uznesenie (1. čítanie)) Us311165 (15 KB)

Rokovanie výborov

7.6.2018, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
5.6.2018, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

13. 6. 2018, Výbor NR SR pre financie a rozpočet

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 33. schôdzi NR SR dňa 20.6.2018.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 33. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1263 zo dňa 20. 6. 2018

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 9.7.2018 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (18.7.2018), číslo 214/2018.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT