Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 651
Dátum doručenia: 18.8.2017
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo financií SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 9.10.2017..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 10.10.2017.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 681 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 681 (14 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 19. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 765 zo dňa 6.9.2017.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 9.10.2017.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 10.10.2017.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us190765 (Uznesenie (1. čítanie)) Us190765 (21 KB)

Rokovanie výborov

9.10.2017, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
3.10.2017, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
3.10.2017, Ústavnoprávny výbor NR SR
4.10.2017, Výbor NR SR pre zdravotníctvo


Rokovanie gestorského výboru

10. 10. 2017, Výbor NR SR pre financie a rozpočet

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 23. schôdzi NR SR dňa 7.12.2017.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

06. 12. 2017 11:43 Baláž, Radovan Detail návrhu 7 0651 Radovan Baláž II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0651 Radovan Baláž II (61 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 23. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 954 zo dňa 7. 12. 2017

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 19.12.2017 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (28.12.2017), číslo 344/2017.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT