Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Antona HRNKA, Dušana ČAPLOVIČA, Jaroslava PAŠKU a Tibora BERNAŤÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 285/2009 Z. z. o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2016 Z. z.

Novela zákona, parlamentná tlač 594
Dátum doručenia: 26. 5. 2017
Navrhovateľ: poslanci NR SR (T. Bernaťák, D. Čaplovič, A. Hrnko, J. Paška)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre sociálne veci a Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 31. 8. 2017..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 5. 9. 2017.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 612 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 612 (13 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 18. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 697 zo dňa 14. 6. 2017.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 31. 8. 2017.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 5. 9. 2017.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us180697 (Uznesenie (1. čítanie)) Us180697 (21 KB)

Rokovanie výborov

4. 9. 2017, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
4. 9. 2017, Ústavnoprávny výbor NR SR
24. 8. 2017, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
4. 9. 2017, Výbor NR SR pre sociálne veci


Rokovanie gestorského výboru

5. 9. 2017, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 19. schôdzi NR SR dňa 14. 9. 2017.

Stanovisko vlády k návrhu zákona je súhlasné.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

13. 09. 2017 18:26 Dubačová, Viera Detail návrhu 7 0594 Viera Dubačová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0594 Viera Dubačová II (69 KB)
13. 09. 2017 18:44 Hrnko, Anton Detail návrhu 7 0594 Anton Hrnko II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0594 Anton Hrnko II (83 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 19. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 822 zo dňa 14. 9. 2017

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 29. 9. 2017 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (12. 10. 2017), číslo 241/2017.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT