Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 460
Dátum doručenia: 3. 3. 2017
Navrhovateľ: poslanci NR SR (T. Bernaťák, M. Kuciaňová, J. Paška, E. Smolíková, D. Tittel, Š. Zelník)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 5. 5. 2017..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 9. 5. 2017.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 472 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 472 (13 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 14. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 540 zo dňa 28. 3. 2017.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 5. 5. 2017.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 9. 5. 2017.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us140540 (Uznesenie (1. čítanie)) Us140540 (20 KB)

Rokovanie výborov

2. 5. 2017, Ústavnoprávny výbor NR SR
4. 5. 2017, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

9. 5. 2017, Ústavnoprávny výbor NR SR

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 17. schôdzi NR SR dňa 11. 5. 2017.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 17. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 622 zo dňa 11. 5. 2017

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 25. 5. 2017 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (7. 6. 2017), číslo 149/2017.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT