Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona)

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 441
Dátum doručenia: 28.2.2017
Navrhovateľ: poslanci NR SR (A. Pčolinská, B. Kollár, Ľ. Goga, M. Krajniak, P. Pčolinský, P. Štarchoň)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 5.5.2017..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 9.5.2017.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 452 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 452 (13 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 14. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 571 zo dňa 5.4.2017.


Výsledok štádia procesu: NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona.


Priložené dokumenty:

Us140571 (Uznesenie (1. čítanie)) Us140571 (20 KB)

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT