Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon bol vrátený prezidentom)

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplneni niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 305
Dátum doručenia: 28. 10. 2016
Navrhovateľ: poslanci NR SR (V. Faič, G. Gál, T. Glenda, M. Glváč, A. Hrnčiar, D. Jarjabek, M. Nemky)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 27. 1. 2017..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 30. 1. 2017.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 310 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 310 (13 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 11. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 373 zo dňa 6. 12. 2016.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 27. 1. 2017.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 30. 1. 2017.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us110373 (Uznesenie (1. čítanie)) Us110373 (19 KB)

Rokovanie výborov

17. 1. 2017, Ústavnoprávny výbor NR SR
31. 1. 2017, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

31. 1. 2017, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 12. schôdzi NR SR dňa 2. 2. 2017.

Stanovisko vlády k návrhu zákona je súhlasné.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

02. 02. 2017 11:50 Klus, Martin Detail návrhu 7 0305 Martin Klus 2 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0305 Martin Klus 2 II (62 KB)
02. 02. 2017 11:50 Klus, Martin Detail návrhu 7 0305 Martin Klus 1 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0305 Martin Klus 1 II (71 KB)
02. 02. 2017 15:26 Nemky, Martin Detail návrhu 7 0305 Martin Nemky II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0305 Martin Nemky II (84 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 12. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 427 zo dňa 2. 2. 2017

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol vrátený prezidentom.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT