Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (NZ nebol schválený)

Zákon z 27. novembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky

Zákon vrátený prezidentom, parlamentná tlač 1832 (číslo pôvodnej parlamentnej tlače: 1683)
Dátum doručenia: 20.12.2019
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 21.1.2020..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 21.1.2020.

Výsledok štádia procesu: Zápis uznesenia / návrhu uznesenia výborov


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1945 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1945 (16 KB)

Rokovanie výborov

21.1.2020, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
21.1.2020, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

21. 1. 2020, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 57. schôdzi NR SR dňa 21.1.2020.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 57. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2305 zo dňa 21. 1. 2020

Výsledok štádia procesu: NZ nebol schválený.Priložené dokumenty:

Us572305 (Uznesenie (3. čítanie)) Us572305 (27 KB)

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT