Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov

Ústavný zákon, parlamentná tlač 1818
Dátum doručenia: 20. 11. 2019
Navrhovateľ: výbory NR SR (Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií s lehotou na prerokovanie, ktorú určí gestorský výbor..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie, ktorú určí gestorský výbor.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1930 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1930 (18 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 53. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2280 zo dňa 3. 12. 2019.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií s lehotou na prerokovanie 4. 12. 2019.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 4. 12. 2019.

NZ bude prerokovaný v skrátenom legislatívnom konaní, uznesenie číslo 2272 zo dňa 3. 12. 2019.

Výsledok štádia procesu: Zápis uznesenia / návrhu uznesenia výborov.


Priložené dokumenty:

Us532280 (Uznesenie (1. čítanie)) Us532280 (24 KB)

Rokovanie výborov

4. 12. 2019, Ústavnoprávny výbor NR SR
4. 12. 2019, Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií


Rokovanie gestorského výboru

4. 12. 2019, Ústavnoprávny výbor NR SR

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 53. schôdzi NR SR dňa 5. 12. 2019.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 53. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2297 zo dňa 5. 12. 2019

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 18. 12. 2019 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (27. 12. 2019), číslo 469/2019.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT