Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Radovana BALÁŽA, Evy SMOLÍKOVEJ a Petra PAMULU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1734
Dátum doručenia: 27.9.2019
Navrhovateľ: poslanci NR SR (E. Smolíková, P. Pamula, R. Baláž)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 22.11.2019..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 25.11.2019.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1835 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1835 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 51. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2179 zo dňa 22.10.2019.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 22.11.2019.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 25.11.2019.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us512179 (Uznesenie (1. čítanie)) Us512179 (23 KB)

Rokovanie výborov

26.11.2019, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
21.11.2019, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
19.11.2019, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

25. 11. 2019, Výbor NR SR pre financie a rozpočet

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 53. schôdzi NR SR dňa 28.11.2019.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

27. 11. 2019 Bittó Cigániková, Jana Detail návrhu 7 1734 Jana Cigániková II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1734 Jana Cigániková II (143 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 53. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2265 zo dňa 28. 11. 2019

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 18.12.2019 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (27.12.2019), číslo 462/2019.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT